สันนิบาตฮันเซอ

แผนที่สันนิบาตฮันเซอ ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1400
เส้นทางค้าขายหลักของสันนิบาตฮันเซอ

สันนิบาตฮันเซอ (อังกฤษ: Hanseatic League) และรู้จักในชื่อ ฮันเซอ (เยอรมัน: Hanse) หรือ ฮันซา (เยอรมัน: Hansa) คือกลุ่มพันธมิตรทางทหารของเมืองการค้าและสมาคมพ่อค้าที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาเอกสิทธิ์ในการค้าขายตามชายฝั่งทะเลของยุโรปเหนือตั้งแต่ทะเลบอลติกไปจนถึงทะเลเหนือ และบนแผ่นดินใหญ่ ในสมัยยุคกลางตอนปลายไปจนถึงสมัยใหม่ตอนต้น (ราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึง คริสต์ศตวรรษที่ 17) นครสันนิบาตฮันเซอมีระบบกฎหมายและการป้องกันภัยเป็นของตน ตลอดจนมีระบบความช่วยเหลือระหว่างกันและกัน

ประวัติแก้ไข

นักประวัติศาสตร์โดยทั่วไปมักจะบ่งว่าต้นตอของสันนิบาตฮันเซอเริ่มขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างลือเบคทางตอนเหนือของเยอรมนีใหม่ในปี ค.ศ. 1159 โดยดยุกไฮน์ริชแห่งซัคเซิน หลังจากที่ยึดบริเวณนี้ได้จากเคานท์อดอล์ฟที่ 2 แห่งฮ็อลชไตน์

การทดสอบเส้นทางการค้าขายและการถูกปล้นจากโจรสลัดในบริเวณทะเลบอลติกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่การค้าขายในบริเวณนี้ยังไม่อยู่ในระดับที่สำคัญเท่าใดนักมาจนเมื่อมีการก่อตั้งสันนิบาตขึ้น เมืองในเยอรมนีมีอิทธิพลในการค้าขายเพิ่มขึ้นในบริเวณทะเลบอลติกอย่างรวดเร็วในเวลาหนึ่งร้อยปีต่อมา และลือเบคก็กลายมาเป็นเมืองสำคัญของการค้าขายทางทะเลที่เชื่อมบริเวณต่างๆ ในบริเวณทะเลเหนือและบอลติก ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เสรีนครลือเบ็คก็เป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุด

อ้างอิงแก้ไข

  • P. Dollinger The German Hansa (1970; repr.1999).
  • E. Gee Nash. The Hansa. 1929 (Reprint. 1995 Edition, Barnes and Noble)

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Dollinger, P. The German Hansa (1970; พิมพ์ซ้ำ 1999).
  • Nash, E. Gee. The Hansa. 1929 (Reprint. 1995 Edition, Barnes and Noble)
  • Giuseppe D'Amato, Viaggio nell'Hansa baltica, l'Unione europea e l'allargamento ad Est (Travel to the Baltic Hansa, the European Union and its enlargement to the East). Greco&Greco, Milano, 2004. ISBN 88-7980-355-7

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ สันนิบาตฮันเซอ ได้โดยค้นหาจาก
โครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย :
  หาความหมาย จากวิกิพจนานุกรม
  หนังสือ จากวิกิตำรา
  คำคม จากวิกิคำคม
  ข้อมูลต้นฉบับ จากวิกิซอร์ซ
  ภาพและสื่อ จากคอมมอนส์
  เนื้อหาข่าว จากวิกิข่าว
  แหล่งเรียนรู้ จากวิกิวิทยาลัย