สะดือ เป็นแผลเป็น[1]บนท้อง ณ จุดยึดเกาะของสายสะดือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรกทุกชนิดมีสะดือ และค่อนข้างเห็นได้ชัดในมนุษย์[2] สะดือของสัตว์อื่นมักราบเรียบกว่า บ่อยครั้งเห็นเป็นเพียงเส้นบาง และมักมีขนปกคลุม[3]

สะดือ
สะดือมนุษย์เพศชาย
สะดือมนุษย์เพศหญิง
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินUmbilicus
MeSHD014472
TA98A01.2.04.005
TA2261
FMA61584
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

อ้างอิง แก้