สสารสถานะซ้อน (อังกฤษ: Degenerate matter) คือสสารที่มีความหนาแน่นสูงมากอย่างยิ่งยวดจนกระทั่งองค์ประกอบแรงดันส่วนใหญ่ทำให้เกิดหลักการกีดกันของเพาลี[1] แรงดันที่รักษาเอาไว้ภายในสสารเสื่อมนี้เรียกว่า "แรงดันสถานะซ้อน" (degeneracy pressure) และเพิ่มขึ้นเนื่องจากหลักของเพาลีทำให้อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบไม่สามารถดำรงสถานะควอนตัมเดียวกันได้ การพยายามบีบให้อนุภาคเหล่านั้นเข้าใกล้กันมาก ๆ เสียจนไม่สามารถจะแยกสถานะของตัวเองออกจากกันทำให้อนุภาคเหล่านั้นต้องอยู่ในระดับพลังงานที่ต่างกัน ดังนั้นการลดปริมาตรลงจึงจำเป็นต้องทำให้อนุภาคทั้งหลายเข้าไปสู่สถานะควอนตัมที่มีระดับพลังงานที่สูงกว่า ซึ่งต้องอาศัยแรงบีบอัดเพิ่มขึ้น ทำให้มีแรงดันต่อต้านอย่างชัดเจน

สสารสถานะซ้อนแบบต่าง ๆแก้ไข

  • สสารสถานะซ้อนอิเล็กตรอน
  • สสารสถานะซ้อนโปรตอน
  • สสารสถานะซ้อนนิวตรอน
  • สสารสถานะซ้อนควาร์ก หรือ สสารควาร์ก
  • สสารสถานะซ้อนพรีออนในสมมุติฐาน
  • ซิงกูลาริตี้

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. An Introduction to Modern Astrophysics §16.3 "The Physics of Degenerate Matter- Carroll & Ostlie, 2007, Second edition. ISBN 0-8053-0402-9

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข