สสารสถานะเสื่อม

(เปลี่ยนทางจาก สสารเสื่อม)

สสารสถานะเสื่อม (อังกฤษ: degenerate matter) หรือ สสารสถานะซ้อน คือสสารที่มีความหนาแน่นสูงมากอย่างยวดยิ่งจนกระทั่งองค์ประกอบแรงดันส่วนใหญ่ทำให้เกิดหลักการกีดกันของเพาลี[1] แรงดันที่รักษาเอาไว้ภายในสสารเสื่อมนี้เรียกว่า ความดันสถานะเสื่อม (degeneracy pressure) และเพิ่มขึ้นเนื่องจากหลักของเพาลีทำให้อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบไม่สามารถดำรงสถานะควอนตัมเดียวกันได้ การพยายามบีบให้อนุภาคเหล่านั้นเข้าใกล้กันมาก ๆ เสียจนไม่สามารถจะแยกสถานะของตัวเองออกจากกันทำให้อนุภาคเหล่านั้นต้องอยู่ในระดับพลังงานที่ต่างกัน ดังนั้นการลดปริมาตรลงจึงจำเป็นต้องทำให้อนุภาคทั้งหลายเข้าไปสู่สถานะควอนตัมที่มีระดับพลังงานที่สูงกว่า ซึ่งต้องอาศัยแรงบีบอัดเพิ่มขึ้น ทำให้มีแรงดันต่อต้านอย่างชัดเจน

สสารสถานะเสื่อมแบบต่าง ๆ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. An Introduction to Modern Astrophysics §16.3 "The Physics of Degenerate Matter- Carroll & Ostlie, 2007, Second edition. ISBN 0-8053-0402-9

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้