สมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 แห่งโบฮีเมีย

สมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 แห่งโบฮีเมีย (เช็ก: Václav I, อังกฤษ: Wenceslaus I of Bohemia) (ค.ศ. 1205 - 23 กันยายน ค.ศ. 1253) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโบฮีเมียแห่งราชวงศ์พรีมิสลิดผู้ทรงครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าออตโตคาร์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1230 และครองราชย์ต่อมาจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1253 สมเด็จพระเจ้าออตโตคาร์ที่ 2 ทรงเป็นผู้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์

สมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 แห่งโบฮีเมีย
รัชสมัยค.ศ. 1230 - ค.ศ. 1253
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าออตโตคาร์ที่ 1 แห่งโบฮีเมีย
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าออตโตคาร์ที่ 2 แห่งโบฮีเมีย
ประสูติค.ศ. 1205
สวรรคต23 กันยายน ค.ศ. 1253
พระอัครมเหสีคุนิกุนเดอแห่งโฮเฮ็นสเตาเฟ็น
สมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 แห่งโบฮีเมีย
ราชวงศ์พรีมิสลิด
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าออตโตคาร์ที่ 1 แห่งโบฮีเมีย
พระราชมารดาคอนสแตนซแห่งฮังการี

สมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 เสด็จพระราชสมภพในปี ค.ศ. 1205 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าออตโตคาร์ และพระมเหสีองค์ที่สองคอนสแตนซแห่งฮังการี พระองค์เป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของมาร์กาเรตเตแห่งโบฮีเมีย และ โบซิสลาวาแห่งโบฮีเมีย มาร์กาเรตเตเป็นพระมเหสีองค์แรกในสมเด็จพระเจ้าวลาดิเมียร์ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก และโบซิสลาวาเป็นภรรยาคนแรกของเคานท์ออร์เต็นบวร์ก พระขนิษฐาจูดิธสมรสกับแบร์นฮาร์ด ฟอน สปานไฮม์ดยุคแห่งอาณาจักรดยุคแห่งคาริเทีย พระขนิษฐาอันนาสมรสกับเฮนรีที่ 2 เดอะไพอัสดยุคแห่งอาณาจักรดยุคแห่งวโรคลอว์ พระขนิษฐาแอกเนสแห่งโบฮีเมียเป็นเจ้าอาวาสของลัทธิพัวร์แคลร์ในปรากและต่อมาได้รับการสถาปนาให้เป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2[1]

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ สมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 แห่งโบฮีเมีย