พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก (อังกฤษ: Christian VI of Denmark) (30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1699 - 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์แห่งราชวงศ์โอลเดนบวร์ก ผู้ทรงครองราชบัลลังก์เดนมาร์กระหว่างปี ค.ศ. 1730[1] จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746 เป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีชื่อว่าเป็นผู้เคร่งศาสนา

พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก
Christian 6.jpg

พระปรมาภิไธย พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์ โอลเดนบวร์ก
ครองราชย์ ค.ศ. 1730 - 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746
บรมราชาภิเษก ค.ศ. 1730
รัชกาลก่อน พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
รัชกาลถัดไป พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1699
โคเปนเฮเกนในเดนมาร์ก
สวรรคต 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746
เดนมาร์ก
พระราชบิดา พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
พระราชมารดา หลุยส์แห่งเม็คเคลนบวร์ก-กึสโทรว์ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
พระอัครมเหสี โซฟี มัคดาเลเนอ ฟ็อน บรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค
พระราชบุตร พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก

คติพจน์ประจำรัชกาลของพระองค์คือ

พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1699 ที่ปราสาทโคเปนเฮเกนในเดนมาร์ก เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4 แห่งเดนมาร์ก และ พระราชินีหลุยส์แห่งเม็คเคลนบวร์ก-กึสโทรว์ และทรงเสกสมรสกับโซฟี มัคดาเลเนอ ฟ็อน บรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746 ที่พระราชวังเฮิร์ชโฮล์มในเดนมาร์ก พระบรมศพได้รับการบรรจุที่มหาวิหารรอสคิลด์

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข