เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก (อังกฤษ: Christian VI of Denmark) (30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1699 - 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์แห่งราชวงศ์โอลเดนบวร์ก ผู้ทรงครองราชบัลลังก์เดนมาร์กระหว่างปี ค.ศ. 1730[1] จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746 เป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีชื่อว่าเป็นผู้เคร่งศาสนา

พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก
Christian 6.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์ โอลเดนบวร์ก
ครองราชย์ ค.ศ. 1730 - 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746
บรมราชาภิเษก ค.ศ. 1730
รัชกาลก่อน สมเด็จพระเจ้าเฟรเดริคที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้าเฟรเดริคที่ 5 แห่งเดนมาร์ก
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1699
โคเปนเฮเกนในเดนมาร์ก
สวรรคต 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746
เดนมาร์ก
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าเฟรเดริคที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
พระราชมารดา หลุยส์แห่งเม็คเคลนบวร์ก-กึสโทรว์ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
พระอัครมเหสี โซเฟีย แมกดาเลนแห่งบรานเดนบวร์ก-คุล์มบาค สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตร สมเด็จพระเจ้าเฟรเดริคที่ 5 แห่งเดนมาร์ก

คติพจน์ประจำรัชกาลของพระองค์คือ

เพื่อพระผู้เป็นเจ้าและพสกนิกร (For Gud og folket)

พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1699 ที่ปราสาทโคเปนเฮเกนในเดนมาร์ก เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเฟรเดริคที่ 4 แห่งเดนมาร์ก และ พระราชินีหลุยส์แห่งเม็คเคลนบวร์ก-กึสโทรว์ และทรงเสกสมรสกับโซฟี แมกดาเลเนอแห่งบรานเดนบวร์ก-คุล์มบาค เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าเฟรเดริคที่ 5 พระเจ้าคริสเตียนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746 ที่พระราชวังเฮิร์ชโฮล์มในเดนมาร์ก พระบรมศพได้รับการบรรจุที่มหาวิหารรอสคิลด์

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข