จักรพรรดินีอู๋ (จักรพรรดิเฉิงฮว่า)

จักรพรรดินีอู๋ (จีน: 吴皇后; พินอิน: Wú huánghòu); ไม่ปรากฏ - ค.ศ. 1509) เป็นจักรพรรดินีพระองค์แรก ในจักรพรรดิเฉิงฮว่าแห่งราชวงศ์หมิง

อู๋หวงโฮ่ว
จักรพรรดินี
หวงโฮ่ว
ดำรงพระยศค.ศ. 1464
ก่อนหน้าฉืออี้หวงไท่โฮ่ว
ถัดไปฉือเชิ่งไท่หวงไท่โฮ่ว
สวรรคตค.ศ.1509
นครซุ่นเทียน
มหาจักรวรรดิหมิง
คู่อภิเษกเซี่ยนจงฉุนหวงตี้จูเจี้ยนเซิน
พระนามเต็ม
ราชวงศ์ราชวงศ์หมิงโดยการอภิเษกสมรส
พระราชบิดาอู๋จวิ้น (吴俊)

พระราชประวัติ

แก้

พระชนม์ชีพ

แก้

จักรพรรดินีอู๋ ไม่มีบันทึกถึงพระนามเดิม พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อไรไม่ปรากฏบันทึก เป็นพระธิดาของอู๋จวิ้น ต่อมาเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาขึ้น ได้เข้ารับราชการเป็นพระภรรยาเจ้าในจักรพรรดิเฉิงฮว่า เมื่อครั้งยังเป็นหวงไท่จื่อ

ในรัชศกเทียนชุ่น จักรพรรดิเฉิงฮว่าต้องการสถาปนาพระมเหสีว่านเป็นว่าที่จักรพรรดินี แต่จักรพรรดิหมิงอิงจงไม่มีพระราชานุญาต ทรงไม่ยอมรับที่นางกำนัล ซึ่งอายุมากกว่าพระราชโอรสถึงสิบเจ็ดปี เป็นว่าที่จักรพรรดินีในอนาคต ดังนั้นเรื่องนี้จึงถูกยกเลิก

รัชศกเทียนชุ่นปีที่ 8 (ค.ศ. 1464) ในเดือน 7 จักรพรรดิเฉิงฮว่ามีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าสถาปนา พระอัครมเหสีอู๋ เป็น "จักรพรรดินี"แต่พระองค์นั่นไม่เป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิเฉิงฮว่า

ในช่วงต้นรัชศกเฉิงฮว่า พระมเหสีว่านยังคงเป็นนางกำนัลในพระราชวัง เกิดข้อขัดแย้งกันกับจักรพรรดินีอู๋ ดังนั้นพระองค์จึงสั่งให้ขันที ลงพระอาญาพระมเหสีว่าน โบยด้วยไม้ ในยุคศักดินาแบบมีลำดับชั้น การสั่งให้ขันทีทุบตีนางกำนัลด้วยไม้ ในฐานะจักรพรรดินีไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ความผิดพลาดของจักรพรรดินีอู๋ คือพระองค์ไม่ควรทุบตีผู้หญิงที่จักรพรรดิรัก แม้ว่าจะเป็นเพียงนางกำนัลในพระราชวังก็ตาม

จักรพรรดิเฉิงฮว่าทรงพระพิโรธ สั่งลงพระอาญาขันที และกล่าวหาว่าจักรพรรดินีอู๋ และพระราชชนกติดสินบน เพื่อที่จะให้จักรพรรดินีอู๋ได้เป็นจักรพรรดินี แทนที่ฉือเชิ่งไท่หวงไท่โฮ่ว

จักรพรรดิเฉิงฮว่าถอดจักรพรรดินีอู๋จากฐานันดรศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่ทั้งปวง และสถาปนา "พระมเหสีหวัง" เป็น "จักรพรรดินี" ในฐานะพระอัครมเหสี

จักรพรรดิหมิงเซี่ยวจงเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ได้รับการอภิบาลจากอดีตจักรพรรดินีอู๋ ด้วยความกตัญญู เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นจักรพรรดิ รัชกาลที่ 9 ทรงให้การดูแลตระกูลอู๋เป็นอย่างดี

เสด็จสวรรคต

แก้

รัชศกเจิ้งเต๋อปีที่ 4 (ค.ศ. 1509) อดีตจักรพรรดินีอู๋ถึงแก่กรรม ตามพิธีศพของสตรีในราชสำนักธรรมดาที่เสียชีวิตด้วยอาการป่วยในสมัยราชวงศ์หมิงจะถูกเผา แต่หวังเอ่าเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ ยืนหยัดคัดค้าน ว่าเป็นถึงอดีตจักรพรรดินีอู๋ ไม่สมควรทำพิธีศพด้วยการเผา สมควรฝังพระศพในฐานะพระมเหสี ทำให้พระศพอดีตจักรพรรดินีอู๋ถูกฝังในสุสานแทนการเผา

ข้อมูลอ้างอิง

แก้
  • 《明史·卷一百一十三·列传第一·后妃一》
  • 《太常续考·卷四》茂陵废后吴氏(坟在金山)后十四妃无从葬.端荣昭妃王氏。
ก่อนหน้า จักรพรรดินีอู๋ (จักรพรรดิเฉิงฮว่า) ถัดไป
ฉืออี้หวงไท่โฮ่ว   จักรพรรดินีจีน
(ราชวงศ์หมิง)

  ฉือเชิ่งไท่หวงไท่โฮ่ว