ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชูโต เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ครม.42) เป็นอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2516

สมศักดิ์ ชูโต
ไฟล์:สมศักดิ์ ชูโต.jpg
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
นายกรัฐมนตรีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
นายกรัฐมนตรีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้าพลตรี อุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ถัดไปไตรรงค์ สุวรรณคีรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 มิถุนายน พ.ศ. 2474 (92 ปี)

การทำงาน แก้

ศ.สมศักดิ์ ชูโต หรือ ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติแต่งตั้งขึ้นในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)[1] ดำรงตำแหน่งจนครบวาระในปี พ.ศ. 2521

ต่อมาในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ครม.42) ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[2] และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง จนกระทั่งในอีก 1 ปีถัดมาจึงถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีดังกล่าว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลเช่นเดิม

สมศักดิ์ ชูโต เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อีกครั้งในปี พ.ศ. 2530[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-25. สืบค้นเมื่อ 2015-09-21.
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑๘๑, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖