สมบัติแห่งชาติญี่ปุ่น

สมบัติแห่งชาติญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 国宝 โคะคุโฮ ,สมบัติของประเทศ) คือ สิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่น นำโดยกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญทางวัฒนธรรมประจำชาติ สิ่งเหล่านั้นมีตั้งแต่สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จนถึง บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ (ภายใต้ชื่อ สมบัติบุคคลประจำชาติ 人間国宝 นิงเงงโคะคุโฮ)

Kofukuji Eastern Golden Hall Eleven-faced Kannon (ekadaza mukha) Pigeon on a peach branch, by Emperor Huizong of Song Northern Song Dynasty
Buddhist ritual gong stand (kagenkei) Kaen type vessel found from Sasayama Karamon (Chinese gate), Haiden (prayer hall), and Honden (Main hall) at Toshogu
ส่วนหนึ่งของสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น
ใน พ.ศ. 2474 ปราสาทฮิเมจิ กลายเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นภายใต้กฎหมายการรักษาสมบัติประจำชาติ พ.ศ. 2472

จำนวนสมบัติ

แก้

ในปี พ.ศ. 2557 จำนวนสมบัติประจำชาติมีทั้งหมด 1093 อย่าง แบ่งกลุ่มได้ดังนี้

 • สิ่งก่อสร้าง (建造物) 221 แห่ง (271 หลัง)
 • สิ่งสวยงามและหัตถกรรม (美術工芸品) 872 อย่าง
  • ภาพ (絵画) 159 รูป
  • สิ่งแกะสลัก (彫刻) 128 ชิ้น
  • สิ่งประดิษฐ์ (工芸品) 252 ชิ้น
  • หนังสือ (書跡・典籍) 224 เล่ม
  • เอกสารโบราณ (古文書) 60 เล่ม
  • ข้อมูลทางโบราณคดี (考古資料) 46 ชิ้น
  • ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (歴史資料) 3 ชิ้น

ดูเพิ่ม

แก้