สภาเศรษฐกิจโลก (อังกฤษ: World Economic Forum; WEF) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดการประชุมขึ้นทุกปีที่เมืองดาโฟส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดย เคลาส์ มาร์ติน ชวับ (Klaus Martin Schwab) เป็นอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยเจนีวา เดิมชื่อ สภายุโรป เปลี่ยนเป็น สภาเศรษฐกิจโลก เมื่อปี พ.ศ. 2530

สภาเศรษฐกิจโลก
ก่อตั้ง2514
ประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
สถานะตามกฎหมายมูลนิธิ
สํานักงานใหญ่Cologny, สวิตเซอร์แลนด์
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
Worldwide
เคลาส์ มาร์ติน ชวับ (Klaus Martin Schwab)
เว็บไซต์http://www.weforum.org/