สภาห้าร้อย (ฝรั่งเศส: Conseil des Cinq-Cents) เป็นฝ่ายนิติบัญญัติประเภทสภาล่างของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่หนึ่งในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ฝ่ายบริหารของประเทศฝรั่งเศสในช่วงนี้มีชื่อเรียกว่าคณะดีแร็กตัวร์ซึ่งทำหน้าที่ระหว่าง 22 สิงหาคม ค.ศ. 1795 จนถึงวันที่นโปเลียนทำรัฐประหารในวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1799

สภาห้าร้อย
Conseil des Cinq-Cents
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่หนึ่ง
Coat of arms or logo
นายพลโบนาปาร์ตถูกรายล้อมด้วยสมาชิกสภาทั้งห้าร้อยคน ในช่วงรัฐประหาร 18 บรูว์แมร์
ประเภท
ประเภทสภาล่าง
ประวัติ
สถาปนา2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1795
ยุบ10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1799
ก่อนหน้าสภากงว็องซียงแห่งชาติ (ระบบสภาเดียว)
ถัดมาCorps législatif
สมาชิก500 สมาชิก
ที่ประชุม
ซัล ดู แมแน กรุงปารีส

สภาห้าร้อยประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวนห้าร้อยคน โดยสภาห้าร้อยจะทำการสรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลคนจำนวนหนึ่ง แล้วให้สภาสูงพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจำนวนห้าคนเป็นคณะดีแร็กตัวร์ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของประเทศ สมาชิกสภาห้าร้อยคนต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีบริบูรณ์และต้องเป็นบุคคลที่จ่ายภาษีให้รัฐ ในแต่ละปีจะมีสมาชิกราวหนึ่งในสามที่พ้นวาระ[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Neely, Sylvia. A concise history of the French Revolution. Rowman and Littlefield. p. 226.