สภาสูงสุดเพื่อการฟื้นฟูประชาธิปไตย

สภาสูงสุดเพื่อการฟื้นฟูประชาธิปไตย (ฝรั่งเศส: Conseil suprême pour la Restauration de la Démocratie, ตัวย่อ: CSRD; อังกฤษ: The Supreme Council for the Restoration of Democracy) ภายใต้การนำของนาวาอากาศตรี ซาลู จิโบ[1][2][3] เป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร ซึ่งก่อการรัฐประหารในประเทศไนเจอร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 CSRD ประกาศว่าเป้าหมายของตนคือการทำให้ประเทศไนเจอร์เป็นตัวอย่างของ "ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล"[4]

ในระหว่างสองวันของการก่อรัฐประหาร ประชาชนนับพันคนชุมนุมบนท้องถนนและประกาศสนับสนุนรัฐบาลทหาร และเจตนาในการสร้างประชาธิปไตยในเกิดขึ้นภายในประเทศ[5]

อ้างอิง

แก้