ทูต

(เปลี่ยนทางจาก สถานทูต)

ทูต มีความหมายว่า ตัวแทน, ผู้รับเจรจาแทน อาจหมายถึง