สตาวูดีน(Stavudine)

สตาวูดีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.169.180
สารานุกรมเภสัชกรรม