สงครามสามสิบปีครั้งที่สอง

สงครามสามสิบปีครั้งที่สอง เป็นการนับเวลาซึ่งนักประวัติศาสตร์เรียกในบางครั้งเพื่อเรียกรวมสงครามในทวีปยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 1914-1945 และให้ความสำคัญแก่ความคล้ายคลึงกันของช่วงเวลาทั้งหมด สำหรับความเหมือนกับสงครามสามสิบปี (ค.ศ. 1618-1648) ซึ่งมิใช่สงครามครั้งเดียว แต่ประกอบกันขึ้นจากความขัดแย้งหลายครั้งในเวลาและสถานที่ซึ่งแตกต่างกัน ในภายหลังได้ถูกเรียกและตั้งชื่อรวมกันโดยนักประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็นยุคสมัยเดียวกัน สงครามสามสิบปีครั้งที่สองยังได้ถูกมอว่าเป็น "สงครามกลางเมืองยุโรป" ซึ่งต่อสู้เหนือปัญหาที่อุดมการณ์ใหม่ของเยอรมนี คือ ฟาสซิสต์ นาซี และคอมมิวนิสต์

แนวคิดของ "สงครามสามสิบปีครั้งที่สอง" เริ่มต้นขึ้นจากหนังสือ The Future in Perspective (1946) ของซิกมุนด์ นูแมนน์ นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร วินสตัน เชอร์ชิลล์เองก็ยังอ้างอิงช่วงเวลาดังกล่าวในหนังสือเล่มแรกที่ชุดหนังสือ "สงครามโลกครั้งที่สอง" จำนวน 6 เล่ม

ความขัดแย้งที่สำคัญในทวีปยุโรประหว่างช่วงเวลานี้ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (ค.ศ. 1914-1918) สงครามกลางเมืองรัสเซีย (ค.ศ. 1917-1923) สงครามกลางเมืองสเปน (ค.ส. 1936-1939) และสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1939-1945) ผลจากสงครามสองประการแรกก่อให้เกิดความขัดแย้งเล็กน้อยในรัฐเอกราชใหม่ในทวีปยุโรปตะวันออกตามมา