สงครามขุนนางครั้งที่หนึ่ง

(เปลี่ยนทางจาก สงครามขุนนางครั้งที่ 1)

สงครามขุนนางครั้งที่หนึ่ง (อังกฤษ: First Barons' War) (ค.ศ. 1215 - ค.ศ. 1217) เป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรอังกฤษ ระหว่างกลุ่มขุนนางผู้ปฏิวัติที่นำโดยโรเบิร์ต ฟิทซวอลเตอร์ผู้ได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพฝรั่งเศสภายใต้การนำของเจ้าชายหลุยส์ผู้ต่อมาเป็นพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสฝ่ายหนึ่ง และสมเด็จพระเจ้าจอห์นอีกฝ่ายหนึ่ง สงครามมีสาเหตุมาจากการที่พระเจ้าจอห์นไม่ทรงยอมรับและปฏิบัติตาม มหากฎบัตร ที่พระองค์เองทรงลงพระนามเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1215 และจากความทะเยอทะยานของเจ้าชายหลุยส์ผู้พยายามยืดเยื้อสงครามให้นานออกไปหลังจากที่ขุนนางผู้ทำการปฏิวัติหลายคนได้หันกลับไปสร้างความสันติกับพระเจ้าจอห์นแล้ว

สงครามขุนนางครั้งที่หนึ่ง
John of England vs Louis VIII of France.jpg
พระเจ้าจอห์น (ซ้าย) ทรงปะทะกับกองกําลังของเจ้าชายหลุยส์ (ขวา)
วันที่ค.ศ. 1215 - ค.ศ. 1217
สถานที่อังกฤษ
ผล
คู่สงคราม
Royal Arms of England.svg ฝ่ายสนับสนุนราชวงศ์แพลนแทเจเนต ขุนนางผู้แข็งข้อที่ได้รับการสนับสนุนจาก
Arms of the Kings of France (France Ancien).svg ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
อูแบร์ต เดอ เบอร์ห โรเบิร์ต ฟิทซวอลเตอร์
เจ้าชายหลุยส์

ที่มาแก้ไข

สมเด็จพระเจ้าจอห์นทรงถูกบังคับในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1215 ให้ทรงลงพระนามใน "บทบัญญัติของบารอน" โดยกลุ่มขุนนางผู้มีอำนาจผู้ไม่อาจทนกับความขาดสมรรถภาพในการปกครองของพระเจ้าจอห์นต่อไปได้ ตราประจำพระองค์ได้รับการประทับติดเอกสารที่ทรงลงพระนามเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1215 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการลงพระนามขุนนางก็ยอมสาบานความสวามิภักดิ์ต่อพระองค์เมื่อ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1215 เอกสารอย่างเป็นทางการที่บันทึกข้อตกลงได้รับการเขียนขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ซึ่งคือ "มหากฎบัตร" ฉบับดั้งเดิม แต่ "กฎบัตรของแผ่นดิน" ฉบับนี้ไม่เป็นที่ต้องพระทัยของสมเด็จพระเจ้าจอห์น

เนื้อหาของ "มหากฎบัตร" ฉบับ ค.ศ. 1215 เป็นสิ่งที่ยากต่อการยอมรับโดยพระมหากษัตริย์ในยุคกลางนอกจากว่าจะทรงต้องการเป็นเพียงพระมหากษัตริย์แต่ในพระนาม ในบรรดาเนื้อหาก็มีมาตรา 61 ที่เป็น "ข้อเพื่อความปลอดภัย" ที่อนุญาตให้ขุนนางจำนวน 25 คนมีสิทธิในการคัดค้านพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ได้โดยใช้กำลัง ซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายในยุคกลางที่ใช้กันที่เรียกกันว่า "การยึดอำนาจ" (Distraint) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปฏิบัติใช้กันในสังคมศักดินากันเป็นปกติ แต่ไม่เคยนำมาใช้กับพระมหากษัตริย์ หลังจากการเจรจาต่อรองระหว่างทั้งสองฝ่ายระหว่างฤดูร้อนของปีเดียวกันที่เป็นไปอย่างครึ่งๆ กลางๆ สงครามก็อุบัติขึ้นระหว่างกลุ่มขุนนางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าจอห์นและผู้สนับสนุน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข