ทุน (หนังสือ)

(เปลี่ยนทางจาก ว่าด้วยทุน)

ทุน: บทวิพากษ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (เยอรมัน: Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie) เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่เขียนขึ้นโดย คาร์ล มาร์กซ์ และได้มีการแก้ไขบางส่วนโดย ฟรีดริช เองเงิลส์ โดยมีเนื้อหาวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยม ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1867 และมีการตีพิมพ์เพิ่มอีกหลายครั้ง

ปกหนังสือเรื่อง ว่าด้วยทุน

การตีพิมพ์

แก้

หนังสือเรื่องทุนได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1867 ต่อมา คาร์ล มาร์กซ์ ได้เสียชีวิตลงเมื่อ ค.ศ. 1883 เพื่อนร่วมงานของเขา ฟรีดริช เองเงิลส์ จึงได้นำมาปรับปรุงและตีพิมพ์ใหม่อีก 2 ครั้งในปี ค.ศ. 1885 และ ค.ศ. 1894

การแปล

แก้

หนังสือเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นหลายภาษา โดยฉบับภาษาอังกฤษได้รับการแปลโดย ซามูเอล มูร์ และ เอ็ดเวิร์ด อวีลิง ต่อมาได้มีการปรับปรุงใหม่ในกรุงมอสโก

ดูเพิ่ม

แก้