วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเทคนิค

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการวิกิเทคนิค โครงการวิกิที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกันพัฒนาในแง่มุมด้านเทคนิคของวิกิพีเดีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ

ความมุ่งหมายแก้ไข

โครงการดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มอาสาสมัครซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

  1. ดูแลการดำเนินงานด้านเทคนิคของวิกิพีเดียภาษาไทย
  2. ศึกษาความเป็นไปได้ นำเสนอและพิจารณาเพิ่ม แก้ไขดัดแปลงหรือตัดคุณลักษณะ (feature) และอุปกรณ์เสริม (gadget) ของวิกิพีเดียภาษาไทย
  3. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้อื่นในเรื่องเทคนิคเมื่อมีการร้องขอ

ความเคลื่อนไหวปัจจุบันแก้ไข

การขอแก้ไขแบบโต้ตอบ (Interactive Edit Request)แก้ไข

  • ขั้น: ออกแบบ
  • รายละเอียด: เพิ่มฟังก์ชันเมื่อกดที่ edit request ในแม่แบบกึ่งล็อกหรือล็อกสมบูรณ์แล้วจะปรากฏ interactive form สำหรับจัดการรูปแบบคำขอให้ถูกต้องอัตโนมัติ
  • ผู้สนใจ: User:Horus, User:Patsagorn Y.

สมาชิกแก้ไข

  1. Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  2. Patsagorn Y. (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  โครงการวิกิเทคนิค เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน