วิกิพีเดีย:แหล่งความรู้ที่เผยแพร่

แหล่งข้อมูลเหล่านี้ เปิดให้เข้าไปอ่านได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือเสียค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้คัดลอกมาใช้โดยตรง อย่างไรก็ตามสามารถนำมาเรียบเรียงใหม่ เพื่อใส่ในวิกิพีเดียได้ (ดู วิกิพีเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์)

การเมืองการปกครอง

แก้
  • Public Law Net เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย – ห้องสมุดกฎหมาย รัฐธรรมนูญในอดีตและปัจจุบัน พระราชบัญญัติ ข้อกฎหมายอื่น ๆ รวบรวมคำวินิจฉัยของศาล คำศัพท์กฎหมาย และสาระกฎหมายอื่น ๆ พร้อมลิงก์ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง – ตัวกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลนั้น เป็นสาธารณสมบัตินำมาให้ได้ทันที ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ให้ดูลิขสิทธิ์เป็นรายชิ้นไป
  • รากฐานไทย ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ – ข้อมูลพื้นฐานประเทศ ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด อำเภอ ตำบล ท่องเที่ยวชุมชน สมาคม/ชุมชนของแต่ละจังหวัด

วัฒนธรรม

แก้
  • ศิลปินไทย (ภาษาอังกฤษ)
  • ThaiFilmDb.com ฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย
  • Siam Zone ข้อมูลอ้างอิง ภาพยนตร์ไทย เพลงไทย เนื้อร้อง
  • โลกล้านนา - ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคล ความเชื่อ-ประเพณี อาหาร ภูมิปัญญาล้านนา

วิทยาศาสตร์

แก้

สารานุกรม และพจนานุกรม

แก้

ชีวประวัติ

แก้

อื่น ๆ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้