หอดูดาวเกิดแก้ว

หอดูดาวเกิดแก้ว เป็นหอดูดาวของเอกชนจัดตั้งขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ. 2538 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพลอากาศโทสำเริง - นางกัลยา เกิดแก้วและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติและสนใจในด้านดาราศาสตร์ ภายในบริเวณจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับการดูดาว มีหอดูดาวรูปโดม

หอดูดาวเกิดแก้วตั้งอยู่ที่ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 และเข้าทางหลวงหมายเลข 3086 (กาญจนบุรี-บ่อพลอย) กิโลเมตรที่ 49 เลี้ยวซ้ายประมาณ 3 กิโลเมตร โทรศัพท์ : 08 7920 6630

แหล่งข้อมูลแก้ไข

  • หนังสือแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม