วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/ต้นบุนนาควัดคุ้งตะเภา

ต้นบุนนาควัดคุ้งตะเภาแก้ไข

กำหนดการ
วันที่เสนอ4 มิถุนายน 2563
เส้นตายรอบแรก18 มิถุนายน 2563
เส้นตายรอบสอง2 กรกฎาคม 2563
เสนอชื่อโดย Horus (พูดคุย)
สนับสนุน
  1.   เห็นด้วย --Siam2019 (คุย) 00:55, 12 มิถุนายน 2563 (+07)
  2.   เห็นด้วย Timekeepertmk (คุย) 00:24, 20 มิถุนายน 2563 (+07)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
  1. ในหัวข้ออายุ รบกวนหาเพิ่ม แหล่งอ้างอิงวิธีการประมาณอายุต้นไม้ โดยการวัดตามหลักวิชาการตามที่เนื่อความกล่าวถึง ผมดูต้นฉบับบทความนี้ในอินเทอร์เน็ต มีกล่าวว่าสูตรการประมาณค่าเป็นงานของผู้เชี่ยวชาญจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษครศาสตร์ แต่ได้ลองค้นหาบทความเรื่องเกี่ยวกับวิธีการวัดดังกล่าวที่ตรงกับชนิดพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับต้นบุนนาค ในเน็ตแล้วไม่สามารถหาที่มีหัวข้อนี้โดยตรงได้ครับ อาจจะพิจารณาปรับใช้แหล่งอ้างอิงวิธีการวัดเพื่อประมาณอายุที่กล่าวโดยรวมไม่เจาะจงชนิดพันธุ์ หรือลองหาแหล่งอ้างอิงที่เป็นเอกสารเช่น บทความในวารสารวิชาการของ ม.เกษตร ทดแทนก็น่าจะเป็นการดีครับ --Siam2019 (คุย) 00:55, 12 มิถุนายน 2563 (+07)
    อาจจะต้องลองถามผู้เขียนคนแรกว่ามีระบุวิธีวัดต้นไม้นี้ไว้หรือเปล่า ส่วนถ้าเขียนวิธีวัดอายุต้นไม้แบบรวม ๆ (ที่ไม่ได้ใช้วัดต้นนี้) น่าจะออกนอกเรื่องไป ซึ่งจะขัดต่อเกณฑ์บทความคุณภาพครับ --Horus (พูดคุย) 13:18, 12 มิถุนายน 2563 (+07)