วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/สังคายนาบทความวันเดือนปี

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย
การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ข้อเสนอแก้ไข

สืบเนื่องจากปัญหาบทความวันเดือนปีที่มีการใส่เนื้อหาแบบไม่เลือก และการย้อนกลับไปกลับมา จึงขอเสนอให้มีการสังคายนาบทความประเภทวันเดือนปี ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์เนื้อหา การเสนอห้ามไอพีแก้ไขบทความประเภทดังกล่าว

ข้อเสนอประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การใส่เนื้อหา
 1. เหตุการณ์ที่นำมาใส่ได้จะต้องมีความสำคัญหรือผลกระทบในระดับภูมิภาคหรือโลก สำหรับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญระดับประเทศ เช่น ประเทศไทย ให้ย้ายไปเขียนในบทความ ประเทศไทยใน พ.ศ. นั้น ๆ แทน
 2. เหตุการณ์ที่นำมาใส่ได้จะต้องมีแหล่งอ้างอิงประกอบด้วยทุกครั้ง ยกเว้นเหตุการณ์ที่เป็นที่รับรู้กันทั่วไปและไม่มีข้อโต้แย้งอาจอนุโลมให้ไม่ต้องใส่แหล่งอ้างอิง และผู้เขียนควรพร้อมใส่แหล่งอ้างอิงทันทีที่มีการร้องขออย่างสมเหตุสมผล
 3. ห้ามใส่บทความประเภทวันครบรอบ ชาตกาล วันเฉลิมพระชนมายุ ต่าง ๆ (ยกเว้นที่เข้ากับเกณฑ์ข้อ 1.)
 4. เลี่ยงการแสดงความเห็น บทวิเคราะห์ ฯลฯ เพราะจะออกนอกประเด็นของบทความ
 5. ชื่อบุคคลที่นำมาใส่ในส่วนบุคคลเกิดหรือเสียชีวิตในปีนั้น ๆ จะต้องมีความสำคัญหรือผลกระทบในระดับภูมิภาคหรือโลก สำหรับบุคคลที่มีความสำคัญระดับประเทศ เช่น ประเทศไทย ให้ย้ายไปเขียนในบทความ ประเทศไทยใน พ.ศ. นั้น ๆ แทน
รูปแบบเนื้อหา
 • การระบุชื่อบุคคลในบทความทำนองนี้ ให้ยึดตามหลักการตั้งชื่อบทความ ดังนั้นจะไม่ใส่ยศทหาร ยศวิชาการ ฯลฯ แต่ยังคงใส่ฐานันดรศักดิ์
 • การระบุอาชีพของบุคคลให้ระบุด้วยอาชีพสั้น ๆ ถ้ามีหลายอาชีพให้พยายามสรุปด้วยคำกว้าง ๆ เช่น ดารา ผู้กำกับ นักเขียน นักวิชาการ ข้าราชการ นักการเมือง ฯลฯ โดยอาจใส่รางวัลที่มีชื่อเสียง เช่น รางวัลโนเบล เหรียญฟีลด์ เป็นต้น
 • ภาพที่ใส่ไม่กำหนดปริมาณสูงสุด แต่ควรใช้เฉพาะขนาด thumbnail และไม่ควรใส่แล้วทำให้บทความดูรกหรือทำให้ข้อความหรือภาพซ้อนกัน
 • การจัดผังและรูปแบบ ให้ยึดตาม en:Wikipedia:WikiProject Years (ยังไม่ได้แปล)
การจำกัดการเขียนบทความวันเดือนปี

เสนอให้ใช้ตัวกรองการแก้ไข (edit filter) ห้ามไอพี (หรือช่วงไอพีถ้าทราบ) เขียนบทความประเภทวันเดือนปี เนื่องจากมีการสลับไอพีเข้ามาเขียนบทความโดยสอดแทรกเหตุการณ์และบุคคลที่เป็นประเด็นที่สำคัญเฉพาะในประเทศไทย หรือใส่เหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ที่ไม่สำคัญถึงขนาด เช่น ข่าวหมั้น หรือข่าวเสกสมรสของเจ้าประเทศเล็ก ๆ โดยไอพีเหล่านี้ถูกบล็อกแล้วยังไม่หยุดพฤติกรรม รวมทั้งไม่สามารถติดต่อผู้ใช้เหล่านี้เพื่อขอให้ปรับปรุงได้อีกด้วย

@Geonuch และ Patsagorn Y.: ขอปรึกษาเรื่องโค้ดครับ ขอบคุณครับ --Horus (พูดคุย) 21:39, 12 เมษายน 2564 (+07)[]

อภิปรายแก้ไข

 1. Pictogram voting comment.svg ความเห็น อาจลองนำเกณฑ์การใส่เนื้อหามาใช้เป็นข้อความเตือนในหน้าแก้ไข (คล้ายกับ en:Template:DOY editnotice) เฉพาะในกลุ่มบทความวันเดือนปี ซึ่งน่าจะช่วยลดภาระในการตรวจตราและไอพีจะได้ทราบข้อกำหนดครับ แน่นอนว่ามีโอกาสที่จะไม่อ่านหรือให้ความร่วมมือซึ่งก็สามารถจัดการผู้ใช้ได้ทันทีเพราะถือว่าได้ทำการอธิบายไปก่อนแล้ว ส่วนตัวกรองลองรวบรวมเลขไอพีมาได้เลยครับ --Geonuch (คุย) 09:31, 18 เมษายน 2564 (+07)[]
  • สร้างแม่แบบเตือนแล้วครับ แม่แบบ:DOY editnotice แต่เรื่องรวบรวมรายการไอพี ขอใช้เวลาก่อนครับ --Horus (พูดคุย) 12:42, 18 เมษายน 2564 (+07)[]

ลงความเห็นแก้ไข


การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่