วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ชื่อบทความเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย
การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

เสนอให้เปลี่ยนชื่อบรรดาบทความเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ใช้คำว่า "โคโรนาไวรัส" เป็น "ไวรัสโคโรนา" เพราะไม่มีเหตุผลที่วิกิพีเดียต้องแปลกแหวกแนวอยู่แห่งเดียว ในขณะที่แห่งอื่น ๆ ใช้ "ไวรัสโคโรนา" กันหมด ทั้งใน

ก็ใช้ "ไวรัสโคโรนา" เป็นระเบียบเดียวกันทั้งสิ้น ไม่มีที่แห่งไหนนอกจากวิกิพีเดียใช้ "โคโรนาไวรัส"
ไหนว่ามีนโยบายห้ามนำเสนอทฤษฎี วิธีการ ความคิดริเริ่ม การบัญญัติศัพท์ การสร้างคำใหม่ ฯลฯ ของตนเอง มิใช่หรือ?
--Miwako Sato (คุย) 18:09, 21 เมษายน 2563 (+07)

Symbol support vote.svg เห็นด้วย --B20180 (คุย) 18:18, 21 เมษายน 2563 (+07)

Symbol support vote.svg เห็นด้วย เห็นด้วยกับการเขียนให้เป็นระเบียบเดียวกันครับ ในฐานะผู้แปลบทความเรื่องนี้คนหนึ่ง ที่มาของการใช้คำว่า โคโรนาไวรัส มาจากบทความเกี่ยวกับชนิดของไวรัส ซึ่งชื่อบทความเป็นการทับศัพท์ชื่อชนิดของไวรัส ปัจจุบันบทความเรื่องชนิดของไวรัสอื่น ๆ ในวิกิพีเดียไทย เขียนชื่อบทความโดยใช้การทับศัพท์แบบนี้อยู่ครับ เช่น โนโรไวรัส, โรตาไวรัส, เอนเทอโรไวรัส, ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส เป็นต้น (ซึ่งผู้เขียนวิกิพีเดียคงใช้แบบนี้กับบทความไวรัสต่างๆ กันมาก่อนนานแล้วครับ และการทับศัพท์สำหรับไวรัสอื่นๆ ดังกล่าวก็เป็นการใช้คำที่ใช้กันทั่วไป เท่าที่ทราบยังไม่มีการบัญญัติศัพท์เหล่านี้อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดครับ) ฝากลองพิจารณาดูว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อบทความเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าหรือเฉพาะ ไวรัสโคโรนา ด้วยนะครับ Siam2019 (คุย) 20:24, 21 เมษายน 2563 (+07)
Pictogram voting comment.svg ความเห็น ถ้าไม่มีแหล่งอ้างอิงภาษาไทย วิกิพีเดียภาษาไทยมีหลักให้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ คิดว่าชื่ออาจไม่จำเป็นต้องใช้ตามรูปแบบเดียวกันได้ เพราะเหตุผลในการตั้งชื่อคนละอย่างกัน --Horus (พูดคุย) 01:39, 22 เมษายน 2563 (+07)

Symbol support vote.svg เห็นด้วย คำว่า "โคโรนาไวรัส" มักจะดูแปลกๆ เพราะชื่อเอามาจากทับศัพท์ "Coronavirus" ตามวิกิอังกฤษ แต่อาจดูปกติไปสำหรับหลายบทความดังที่ @Siam2019: ระบุไว้ แต่ความเห็นของผมควรจะยึดตามที่คนทั่วไปนิยมใช้ดีกว่า --Nakare✝ 21:35, 21 เมษายน 2563 (+07)

Symbol support vote.svg เห็นด้วย คนแรกที่ใช้น่าจะทับศัพท์เสียงเป็นภาษาไทย คงไม่ได้บัญญัติเองครับ และในเมื่อมีแหล่งอ้างอิงภาษาไทยให้ยึดตามแล้ว ก็ยึดตามแหล่งอ้างอิงไปเลย --Horus (พูดคุย) 01:33, 22 เมษายน 2563 (+07)

การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่