วิกิพีเดีย:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง

คุณรับความเสี่ยงจากการใช้วิกิพีเดียเอง

พึงระวังว่าสารสนเทศใด ๆ ที่คุณอาจพบบนวิกิพีเดียอาจไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด เป็นอันตราย ชวนเชื่อ ผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย

สารสนเทศบางอย่างบนวิกิพีเดียอาจสร้างความเสี่ยงอย่างไร้เหตุผลต่อผู้อ่านซึ่งเลือกอาศัยหรือใช้สารสนเทศในกิจกรรมของตนหรือสนับสนุนสารสนเทศดังกล่าวให้บุคคลที่สามไปใช้

ผู้ประพันธ์ ผู้ร่วมเขียน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบ ผู้ก่อกวน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดียไม่ว่าในทางใดก็ตาม ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้สารสนเทศที่พบในหรือลิงก์จากหน้าเว็บเหล่านี้

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสารสนเทศที่คุณได้รับจากวิกิพีเดียนั้นถูกต้องและมีการพิสูจน์ยืนยัน โดยตรวจสอบอ้างอิงที่ท้ายบทความ อ่านหน้าอภิปรายของบทความ และตรวจประวัติการแก้ไข เพื่อดูว่ามีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความค้างอยู่หรือไม่ ตรวจสอบสารสนเทศทั้งหมดอีกครั้งกับแหล่งข้อมูลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (independent) หลาย ๆ แหล่ง

หากบทความมีเนื้อหาซึ่งการแนะนัยถึงกิจกรรมที่อันตราย ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมต่าง ๆ จำไว้ว่าใครก็ตามต่างสามารถโพสต์สารสนเทศนี้มาบนวิกิพีเดียได้ ผู้ประพันธ์อาจไม่มีคุณวุฒิที่จะให้สารสนเทศที่สมบูรณ์หรือแจ้งให้ทราบถึงความระมัดระวังด้านความปลอดภัยที่เพียงพอและมาตรการอื่นในการป้องกันการบาดเจ็บ หรือความเสียหายอื่นต่อส่วนตัว ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของคุณ หากคุณต้องการคำแนะนำที่เจาะจง (ตัวอย่างเช่น ทางการแพทย์ กฎหมาย การเงิน การสมรสหรือการจัดการความเสี่ยง) โปรดมองหาผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้หรือใบอนุญาตในท้องที่ของคุณ

วิกิพีเดียไม่ได้รับการตรวจทานอย่างเป็นระเบียบเดียวกัน ขณะที่ผู้อ่านอาจแก้ไขข้อผิดพลาดหรือนำการแนะนัยที่ผิดพลาดออกได้ แต่ผู้อ่านไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติเช่นนั้น สารสนเทศทั้งหมดที่ปรากฏอยู่จึงไม่มีการรับรองความเหมาะสมโดยปริยายแก่ความมุ่งหมายหรือการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากวิกิพีเดียได้ เพราะวิกิพีเดียเป็นการรวมตัวของปัจเจกบุคคลที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างทรัพยากรทางการศึกษา วัฒนธรรมและสารสนเทศออนไลน์ที่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี สารสนเทศนี้ถูกจัดให้คุณแบบให้เปล่า และไม่มีความตกลงหรือความเข้าใจระหว่างคุณกับวิกิพีเดียเกี่ยวกับการใช้หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศนี้นอกเหนือไปจาก สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ CC-BY-SA 3.0 และ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู (GFDL 1.3)

อย่าเชื่อสารสนเทศใด ๆ ที่พบบนวิกิพีเดียโดยไม่มีการพิสูจน์ยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอันขาด