วิกิพีเดีย:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย

วิกิพีเดียไม่ให้ความเห็นทางกฎหมาย

วิกิพีเดียมีบทความว่าด้วยหัวข้อทางกฎหมายอยู่จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าบทความนั้นมีความเที่ยงตรง ไม่มีการรับประกันอย่างแน่นอนว่า ข้อความใด ๆ ที่มีอยู่ในบทความที่พาดพึงถึงประเด็นทางกฎหมายจะเป็นจริง ถูกต้องหรือเที่ยงตรง ข้อกฎหมายแตกต่างกันไปตามสถานที่และวิวัฒนาการตามเวลา แม้ข้อความเกี่ยวกับกฎหมายนั้นจะแม่นยำก็ตาม ข้อความนั้นอาจแม่นยำเฉพาะในเขตอำนาจศาลของบุคคลที่โพสต์สารสนเทศนั้นก็ได้ เช่นเดียวกัน กฎหมายอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือล้มล้างได้โดยพัฒนาการในเวลาต่อมาตั้งแต่มีการกรอกข้อมูลในวิกิพีเดีย

ข้อความทางกฎหมายที่ปรากฎในวิกิพีเดียนี้ อย่างดีที่สุดเป็นได้เพียงธรรมชาติทั่วไป และไม่อาจแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่มีใบอนุญาตได้ นั่นคือ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ชำนาญพิเศษ ซึ่งสามารถประยุกต์กับพฤติการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของคดีคุณได้ โปรดติดต่อเนติบัณฑิตยสภา สมาคมกฎหมายหรือสมาคมนักนิติศาสตร์ที่คล้ายกันในเขอบเขตทางกฎหมายของคุณเพื่อได้มาซึ่งการอ้างอิงไปยังนักวิชาชีพกฎหมายที่มีความสามารถ หากคุณไม่มีหนทางอื่นในการติดต่อทนายความได้

ผู้ร่วมเขียน หัวหน้าระบบ ผู้พัฒนาหรือผู้อุปถัมภ์ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดียไม่ว่าในทางใดก็ตาม ไม่สามารถรับผิดชอบผลแห่งความพยายามใด ๆ ที่จะใช้สารสนเทศหรือข้อมูลเท็จที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

ไม่มีเนื้อหาส่วนใดของวิกิพีเดียหรือโครงการอื่นใดของมูลนิธิวิกิมีเดียควรถูกตีความว่าเป็นความพยายามจะเสนอหรือยื่นความเห็นทางกฎหมาย หรือมีส่วนในงานกฎหมาย