วาลาไซโคลเวียร์

วาลาไซโคลเวียร์ (valacyclovir)

วาลาไซโคลเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.114.479
สารานุกรมเภสัชกรรม