วายเอ็มซีเอ (เพลง)

สำหรับองค์กรที่บริการสังคม ดูที่ วายเอ็มซีเอ

วาย.เอ็ม.ซี.เอ. (Y.M.C.A.) ชื่อเพลงแนวดิสโก้ของวงวิลเลจพีเพิล (Village People) กลุ่มนักดนตรีชาวอเมริกัน แต่งในปี พ.ศ. 2521 เนื้อเพลงกล่าวถึงวายเอ็มซีเอที่บริการสังคม โดยการจัดที่พักราคาถูกเพื่อเยาวชนตามเมืองใหญ่ เพลงเป็นที่นิยมโดยผู้เต้นจะทำมือ เป็นรูปตัวอักษร 4 ตัว วาย เอ็ม ซี และ เอ ตามจังหวะเนื้อเรื่องว่า ... วาย เอ็ม ซี เอ ...

ภาพเต้นตามเพลงวาย.เอ็ม.ซี.เอ. ในสนามแยงกี้ ผู้เต้นทำมือเป็นตัวอักษรวาย (Y)

อย่างไรก็ตามในวัฒนธรรมเกย์เพลงนี้เป็นที่นิยมเนื่องจาก สมาคมวายเอ็มซีเอบางแห่ง ได้เป็นสถานที่นัดเจอสำหรับผู้ชายที่เป็นเกย์ และเพลงนี้กลายมาเป็นที่รู้จักในเพลงของเกย์ และเนื้อเพลงจะมีเนื้อหาไปในทางรักร่วมเพศซ่อนอยู่

ท่าเต้น แก้

ไฟล์:Ymca.gif
ภาพเต้นตามเพลงวาย.เอ็ม.ซี.เอ. ใน YMCA Prank ของ Just For Laughs Gags

ท่าเต้นเพลง วาย.เอ็ม.ซี.เอ. จะทำมือตามตัวอักษร Y-M-C-A ตามเนื้อร้องเพลง โดย

Y - ยืดแขนออกสองข้างสุดเอียงออกไป
M - นำมือซ้ายจับไหล่ซ้าย นำมือขวาจับไหล่ขวา
C - ยื่นแขนทำเป็นวงไปทางขวามือ
A - เอามือพนมเอาไว้แล้วโยกไปมา