วันอาทิตย์ใบลาน

(เปลี่ยนทางจาก วันอาทิตย์ใบปาล์ม)

วันอาทิตย์ใบลาน (คาทอลิก),[3] วันอาทิตย์ทางตาล (โปรเตสแตนต์)[4] หรือ วันอาทิตย์ใบปาล์ม (อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์) (อังกฤษ: Palm Sunday) เป็นวันสมโภชสำคัญวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ก่อนอีสเตอร์ เป็นวันฉลองเหตุการณ์ที่ระบุบันทึกในพระวรสารทั้งสี่ฉบับ (มาระโก 11:1 -11 , มัทธิว 21:1 -11 , ลูกา 19:28 , ยอห์น 12:12 -19 ) ในโอกาสที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลมก่อนรับพระทรมาน โบสถ์คาทอลิกจะแจกใบลานที่ผูกกับกางเขนในโอกาสนี้ แต่ในบางท้องถิ่นที่ไม่มีใบปาล์มก็จะแจกใบไม้อย่างอื่นที่มีในท้องถิ่น ถ้าเช่นนั้นก็จะเรียกตามใบไม้ที่แจก เช่น "วันอาทิตย์ช่อยู" สำหรับที่ที่แจกช่อยูเป็นต้น หรือเรียกอย่างกว้าง ๆ ว่า "วันอาทิตย์กิ่งไม้" (Branch Sunday)

วันอาทิตย์ใบลาน
วันอาทิตย์ใบลาน
พระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเลม (1320) วาดโดย ปีเอโตร โลเรนเซตตี: การขี่ลาเข้าเมืองแสดงถึงสันติมากกว่าราชาแห่งสงครามที่ขี่ม้ามา[1][2]
ความสำคัญเนื่องในโอกาสที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลม
วันที่Moveable feast, วันอาทิตย์ก่อนวันอีสเตอร์
วันที่ในปี 2020
วันที่ในปี 2021
“พระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเลม” ภาพวาดบนการ์ดไบเบิลสมัยต้นศตวรรษที่ 20

อ้างอิงแก้ไข

สมุดภาพแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ วันอาทิตย์ใบลาน