วันหมองหม่น (เบรอเคิลผู้พ่อ)

วันหมองหม่น (ดัตช์: De Sombere Dag; อังกฤษ: The Gloomy Day) เป็นงานจิตรกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาแบบเนเธอร์แลนด์และเฟลมิชที่เขียนโดยปีเตอร์ เบรอเคิล (ผู้พ่อ) (ค.ศ. 1525-1569) ภาพ "วันหมองหม่น" เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1565 ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

วันหมองหม่น
ศิลปินปีเตอร์ เบรอเคิล (ผู้พ่อ) [1]
ปีค.ศ. 1565
ประเภทภาพเขียนสีน้ำมันบนไม้
สถานที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ, เวียนนา

ภาพ "วันหมองหม่น" เป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนไม้ที่เป็นหนึ่งในชุดที่มีด้วยกันทั้งหมดหกภาพ ที่ยังคงเหลืออยู่ห้าภาพ แต่ละภาพในชุดเป็นภาพของช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี

ภาพเขียนนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นราวเดือนมกราคมที่แสดงบรรยากาศที่อ้างว้างที่มีแต่ต้นไม้ที่ปราศจากใบ มงกุฎกระดาษบนหัวของเด็กแสดงว่าเป็นเวลาช่วงวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ที่ฉลองกันในวันที่ 6 มกราคมที่เป็นช่วงเวลาที่มีการกินวอฟเฟิล (waffle) เป็นประเพณีก่อนที่จะถึงเทศกาลมหาพรต ท้องฟ้า เรือที่กระทบฝั่ง และเด็กที่เตรียมตัวอยู่ตรงด้านหน้าของภาพแสดงภาวะอากาศอันทารุณที่จะมาถึง

ภาพอื่นในชุดนี้ก็ได้แก่

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้