คนเกี่ยวข้าว (เบรอเคิลผู้พ่อ)

คนเกี่ยวข้าว (ดัตช์: De korenoogst; อังกฤษ: The Harvesters) เป็นงานจิตรกรรมที่เขียนโดยปีเตอร์ เบรอเคิล (ผู้พ่อ) (ค.ศ. 1525-1569) ผู้เป็นจิตรกรชาวเฟลมิชคนสำคัญของจิตรกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาแบบดัตช์และเฟลมิช ภาพ "คนเกี่ยวข้าว" เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1565 ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

คนเกี่ยวข้าว
ศิลปินปีเตอร์ เบรอเคิล (ผู้พ่อ) [1]
ปีค.ศ. 1565
ประเภทภาพเขียนสีน้ำมันบนไม้
สถานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน, นครนิวยอร์ก

ภาพ "คนเกี่ยวข้าว" เป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนไม้ที่เป็นหนึ่งในชุดที่มีด้วยกันหกภาพ ที่ยังคงเหลืออยู่ห้าภาพ แต่ละภาพในชุดเป็นภาพของช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี ภาพเขียนนี้ก็เช่นเดียวกับภาพเขียนของเบรอเคิลส่วนใหญ่ที่เป็นภาพของชีวิตของเกษตรกรและงานเกษตรกรรม ข้อที่น่าสังเกตของภาพนี้คือเกษตรกรบางคนก็ทำงานเก็บเกี่ยวอยู่ในทุ่ง แต่บางคนก็นั่งกินอาหาร ซึ่งเป็นการแสดงลักษณะของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อเนื่องกัน (diachronic) เช่นในภาพนี้ที่เป็นการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค

ภาพอื่นในชุดนี้ก็ได้แก่

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้