วันชัย เจริญนนทสิทธิ์

นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ (เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2503) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

วันชัย เจริญนนทสิทธิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เขต 5
ดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 เมษายน พ.ศ. 2503 (64 ปี)
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
พรรคการเมืองเพื่อไทย (2554-2565)
ภูมิใจไทย (2565-ปัจจุบัน)

ประวัติ

แก้

วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2503 ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรของนายกิมฮ้อ แซ่อื้อ และนางกุ่ยเฮง แซ่โง้ว มีพี่น้อง 9 คน อาทิ นายโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ดร. วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง

สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีบุตรนอกสมรส 5 คน

งานการเมือง

แก้

อดีตเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองและเป็นพี่ชายของนายโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ปี พ.ศ. 2554 ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในนามพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 นายวันชัยก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 กระทั่งช่วงบ่ายวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายวันชัยได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีกระแสข่าวว่าเตรียมย้ายไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย[1]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนนทบุรี สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้