วัดไพรสณฑ์สุนทร

วัดในจังหวัดตาก

วัดไพรสณฑ์สุนทร เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที 4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 35 เมตร ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ยาว 50 เมตร ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 33 เมตร ติดต่อกับถนนหลวง ทิศตะวันตกยาว 36 เมตร ติดต่อกับลำน้ำแม่กลองเก่า ปัจจุบันมีพระครูสุนทรถิรธรรม (บุญตัน ถิรปุญฺโญ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส[1]

วัดไพรสณฑ์สุนทร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดไพรสณฑ์สุนทร, วัดแม่กลองเก่า
ที่ตั้งตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดไพรสณฑ์สุนทร เดิมมีนามว่า วัดแม่กลองเก่า ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2400 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2535[2] ประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีถนนและหมู่บ้านล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานในศาลาการเปรียญ เนื้อทองเหลืองพระพุทธรูปอยู่ที่กุฏิสงฆ์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นอีกองค์หนึ่ง[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดไพรสณฑ์สุนทร". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดไพรสณฑ์สุนทร". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดไพรสณฑ์สุนทร". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.