วัดไผ่ล้อม (จังหวัดตาก)

วัดในจังหวัดตาก

วัดไผ่ล้อม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 45.40 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 9100[1]

วัดไผ่ล้อม
Map
ชื่อสามัญวัดไผ่ล้อม, วัดเวฬุวัน
ที่ตั้งตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดไผ่ล้อมตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400[2] เดิมชื่อว่า วัดเวฬุวัน เพราะแต่เดิมมีป่าไผ่ล้อมรอบ ผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัดคือ ป้าปุกเงินและป้าปุกทอง โดยมีนายคง นางบุญยัง จีนวงษ์ และนายทองดี นางบัวผัน แสนแก้ว จัดซื้อบริจาคให้วัดเดิมติดต่อกัน ต่อมาทางเทศบาลได้ตัดถนนผ่านกลางจึงกลายเป็น 2 แปลง ให้โรงเรียนเทศบาล 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน อีก 1 แปลงให้ประชาชนเช่าเนื้อที่ 1 ไร่ 54 ตารางวา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2425 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร

อาคารเสนาสนะที่สำคัญประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2425 ศาลาการเปรียญกว้าง 20 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 หอสวดมนต์กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง อาคารคอนกรีต 1 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ มีพระพุทธรูปขนาดและปางต่าง ๆ จำนวนทั้งหมด 73 องค์ ภายในวัดมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในวัด[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดไผ่ล้อม". ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก.
  2. "วัดไผ่ล้อม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดไผ่ล้อม". ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก.