วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 14 ไร่เศษ หน้าวัดมีคลองชลประทานและถนนเปรมประชากรตัดผ่าน

วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดคลองขุด, วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม
ที่ตั้งตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูปทุมธรรมธาดา (ชลอ สจฺจปาโล)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดคลองขุด หรือ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม เรียกชื่อวัดคลองขุดตามคลองที่ขุด[1] จากหลักฐานที่ได้จากแผนกศึกษาธิการอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีทำให้ทราบว่า วัดคลองขุดได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาวัดได้ขาดการทำนุบำรุงมีสภาพเป็นวัดร้างอยู่เป็นเวลานาน ต่อมา พ.ศ. 2492 ขุนพหิเขตและคุณแม่โฉม โพธิ์นิ่มแดงได้ถวายบ้านทรงไทยมาสร้างเป็นกุฏิวัด 6 ห้องและสร้างเสนาสนะอื่น ๆ พร้อมกับนิมนต์พระมาอยู่จำพรรษาเป็นเจ้าอาวาส

พ.ศ. 2497 มีการสร้างอุโบสถด้วยไม้เป็นการชั่วคราวและได้สร้างใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อ พ.ศ. 2508 ปัจจุบันยังรักษาไว้แต่ไม่อาจใช้ทำสังฆกรรมได้แล้ว เมื่อ พ.ศ. 2537 คุณแม่แหวว โพธิ์นิ่มแดงพร้อมบุตร ธิดาและญาตมิตรรับเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถขึ้นใหม่แทนอุโบสถหลังเดิม จากนั้นได้สร้างพระประธานและเสนาสนะต่างมากมาย อุโบสถหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตยกพื้นสูงชั้นล่างเป็นที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ มีราวบันไดนาค หลังคาโบถส์มุงกระเบื้องซ้อน 3 ชั้น มีชั้นลดด้านละ 2 ตัดมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์หน้าบรรณเป็นตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ซุ้มประตูหน้าต่างทรงมงกุฎ พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรอยู่ซ้ายขวา บานประตูและหน้าต่างแกะสลักไม้เป็นเทพทวารบาน วัดคลองขุดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541[2]

เสนาสนะอื่น ๆ ได้แก่ มณฑปหลวงพ่อจันทน์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อจันทน์ พระพุทธรูปปางห้ามญาติที่อาราธนามาจากวัดไก่เตี้ย รอยพระพุทธบาทจำลอง เบื้องหน้ามีรูปปั้นอดีตท่านเจ้าอาวาส

อ้างอิง แก้

  1. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 574–575.
  2. "วัดคลองขุด". พระสังฆาธิการ.