วัดโพธิ์ทอง (จังหวัดอ่างทอง)

วัดในจังหวัดอ่างทอง

วัดโพธิ์ทอง เป็นวัดราษฎร์ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วัดโพธิ์ทอง
แผนที่
ที่ตั้ง4001 หมู่ที่ 9 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโพธิ์ทองสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2231 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2241 ซึ่งวัดโพธิ์ทองได้ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารช่วงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ว่าวัดแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระภิกษุ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร อยู่ระยะหนึ่งก่อนจะเสด็จไปประทับต่อที่วัดประดู่ทรงธรรมและวัดราชประดิษฐาน ตามลำดับ[1] พระองค์ยังทรงสร้างพระตำหนักคำหยาดไว้เป็นที่ประทับด้วยวัดโพธิ์ทองนี้ตรงข้ามทางเข้าบ้านบางเจ้าฉ่า[2] ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จมาประทับร้อนเมื่อคราวเสด็จประพาสลำน้ำน้อย ลำน้ำใหญ่ มณฑลกรุงเก่า เมื่อ พ.ศ. 2459[3]

วัดโพธิ์ทองมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองอ่างทอง คือ หลวงพ่อสม สุชีโว หรือ พระครูโสภณสิริธรรม ท่านยังเป็นแพทย์แผนโบราณ มีชื่อเสียงเกียรติคุณในด้านการจัดสร้างพระผงตามแบบโบราณ จนได้รับความนิยมจากบรรดานักนิยมสะสมวัตถุมงคล[4]

อ้างอิง

แก้
  1. วัดโพธิ์ทอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  2. "วัดโพธิ์ทอง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดโพธิ์ทอง". เทศบาลตำบลคำหยาด. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-18. สืบค้นเมื่อ 2021-05-18.
  4. "หลวงพ่อสม สุชีโว วัดโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง". ข่าวสด.