วัดโตนด (กรุงเทพมหานคร)

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดโตนด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา เจ้าอาวาสในปัจจุบันคือ พระครูธีรกิตติ์ธำรง (จิรศักดิ์ จิรกิตฺติ ป.ธ.๓)[1]

วัดโตนด
แผนที่
ชื่อสามัญวัดโตนด, วัดตะโหนด
ที่ตั้งเลขที่ 40 ซอยบางแวก 21 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูธีรกิตติ์ธำรง (จิรศักดิ์ จิรกิตฺติ ป.ธ.๓)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดโตนดสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2400 เดิมชื่อ วัดตะโหนด ไม่ปรากฏประวัติการสร้างแน่ชัด แต่อาจเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา วัดแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ท่านมีกิจนิมนต์ที่คลองบางแวกและได้มาพักฉันเพลที่วัดแห่งนี้ ต่อมาทางวัดได้หล่อองค์รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ภายในอุโบสถ วัดโตนดได้สร้างศาลาการเปรียญเมื่อ พ.ศ. 2470 และเปิดสอนหนังสือไทยระดับประถมศึกษาโดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่สอนเมื่อ พ.ศ. 2475 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2469 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 54 เมตร ยาว 114 เมตร[2]

อาคารเสนาสนะ แก้

อุโบสถกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร พื้นปูด้วยกระเบื้องเคลือบมีช่อฟ้าในใบระกาหงส์ หลังคาลด 1 ชั้น ประตู 3 ช่อง หน้าต่าง 10 ช่อง ภายนอกมีกำแพงแก้วล้อมรอบ[3] กุฏิสงฆ์มี 8 หลัง ทรงไทยใต้ถุนสูง หอสวดมนต์ และศาลาการเปรียญ

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระอธิการพุด
  • พระอธิการทองสุก พ.ศ. 2469–2482
  • พระครูตุ้ย ติสสโร พ.ศ. 2482–2508
  • พระอธิการอี้ ฐิตคุโณ พ.ศ. 2508–2515
  • พระอธิการบุญเกิด ธัมมวาโท พ.ศ. 2515–2524
  • พระครูสมุห์ธงชัย สุจิตโต
  • พระครูธีรกิตติ์ธำรง (จิรศักดิ์ จิรกิตฺติ ป.ธ.๓)

อ้างอิง แก้

  1. "วัดโตนด". พระสังฆาธิการ.
  2. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2020-10-27.
  3. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์. "กรุงธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 255.