วัดเสาธงทอง (อำเภอศรีประจันต์)

วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี
สำหรับวัดเสาธงทองแห่งอื่น ดูที่ วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา

วัดเสาธงทอง
ที่ตั้งตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเสาธงทอง เป็นวัดโบราณมีอายุราว 600-700 ปี แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2370[1] เดิมชื่อ วัดพระบาท ด้วยเหตุที่มีรอยพระพุทธบาทสร้างด้วยศิลาแลง มีเรื่องเล่ากันว่า พระพุทธบาทนี้ลอยมาตามน้ำมาวนเวียนอยู่หน้าวัดนี้ ตาปะขาว 2 คนได้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นมาและประดิษฐานยังวิหาร ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดพระบาท วัดเสาธงทองเคยเป็นวัดร้างระยะหนึ่ง จนในที่สุดโบราณวัตถุเสนาสนะต่าง ๆ มีอันต้องปรักหักพังลงจนหมด ต่อมาในราวพ.ศ. 2410 หลวงพ่ออยู่เป็นพระภิกษุรูปแรกได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและถาวรวัตถุขึ้นใหม่ โดยเคยสร้างกุฏิสงฆ์ขนาดเล็ก 2–3 หลัง พอเป็นที่อาศัยแก่พระสงฆ์ ท่านครองวัดเสาธงทองได้ประมาณ 10 ปี ก็มรณภาพ ต่อมาหลวงพ่อเพิ่มปกครองวัด ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์ต่อเป็นการใหญ่โดยจัดสร้างพระอุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ราว พ.ศ. 2460 ท่านได้สร้างพระเครื่องแจกเป็นครั้งแรกก็คือพระพุทธชินราช วัดเสาธงทอง สร้างเป็นเนื้อดินเผา เนื้อละเอียด ถือเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยม มีพระพุทธคุณโดดเด่นในด้านอยู่ยงและแคล้วคลาดจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป[2]

อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง 36 เมตร ยาว 46 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2415 กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง วิหาร กว้าง 14 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2491[3] วัดมีโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธบาทหินแดงประดิษฐานอยู่ในมณฑป ทางวัดจัดให้มีเทศกาลปิดทองทุกปี พระพุทธรูปศิลา และ ซากแนวกำแพงโบสถ์

รายนามเจ้าอาวาสแก้ไข

  • พระอยู่
  • พระเพิ่ม
  • พระหรุ่น
  • พระครูเกษมธรรมกิจ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดเสาธงทอง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "พระพุทธชินราช วัดเสาธงทอง". ข่าวสด.
  3. "วัดเสาธงทอง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.