วัดเทพนรรัตน์

วัดในจังหวัดสมุทรสาคร

วัดเทพนรรัตน์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมี พระครูสาครประชานาถ (มนต์ชัย อตฺตสีโล) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดเทพนรรัตน์
แผนที่
ที่ตั้งตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสาครประชานาถ (มนต์ชัย อตฺตสีโล)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเทพนรรัตน์ตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2526 โดยมีนายเทพ อู่ไพจิตร และนางนรรัตน์ เรียบร้อยเจริญ เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดจำนวน 20 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา และดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด และตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2541 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร ด้านการศึกษาได้เปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เมื่อ พ.ศ. 2539 มีเจ้าอาวาสรูปแรกคือ หลวงพ่อแจ่ม กาญจโน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ท่านเป็นพระผู้มีความรู้ในเรื่องยาแผนโบราณ[1]

อาคารและเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในประดิษฐานพระประธาน มีลักษณะคล้ายพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง 99 นิ้ว สูง 6 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง และศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 เป็นอาคารไม้[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "ทำบุญครบรอบ 18 ปีแห่งการมรณะภาพ". มหาชัยเคเบิลดิจิตอลทีวี.
  2. "วัดเทพนรรัตน์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.