วัดเจ็ดยอด (จังหวัดเชียงราย)

เชียงราย
สำหรับวัดเจ็ดยอดในเชียงแสนและเชียงใหม่ ดู วัดเจ็ดยอด (แก้ความกำกวม)

วัดเจ็ดยอด เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สันนิษฐานส่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา ต่อมาถูกทิ้งร้างภายหลังการรุกรานจากพม่า ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเจ็ดยอดได้ถูกบูรณปฏิสังขรณ์พร้อมกัยการเดินทางกลับไปสร้างเมืองขอคนท้องถิ่นที่อาศัยในพระนคร ซึ่งในขณะนั้นวัดและพระธาตุอยู่ในสภาพชำรุดผุผัง พระครูบาคันธะคนฺธวํโสจึงชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันบูรณะเป็นวัดประจำหมู่บ้าน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2387

วัดเจ็ดยอด (จังหวัดเชียงราย)
Chiang Rai - Wat Chet Yot - 0006.jpg
ชื่อวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย
ที่ตั้งถนนเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
ประเภทพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ชื่อวัด เจ็ดยอด นั้นบางตำนานกล่าวว่ามาจากในขณะที่กำลังบูรณปฏิสังขรณ์วัด ขุดพบฐานของพระธาตุที่ตั้งเรียงกันรวมเจ็ดองค์ ในขณะที่บางตำนานกล่าวว่า บริเวณนั้นมี วัดร้างถึง 7 วัด พระครูบาฯ ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงจึงรวมวัดทั้งหมดสร้างเป็นวัดเดียว และสร้างพระธาตุเจดีย์เจ็ดยอดพร้อมทั้งให้ชื่อวัดเจ็ดยอด ตามชื่อวัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่[1]

อ้างอิงแก้ไข