วัดเขาเม็งอมรเมศร์

วัดในจังหวัดกาญจนบุรี

วัดเขาเม็งอมรเมศร์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่โดยประมาณ 35 ไร่

วัดเขาเม็งอมรเมศร์
แผนที่
ที่ตั้งตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเขาเม็งอมรเมศร์ สันนิษฐานว่าแต่เดิมใช้เป็นหอสังเกตการณ์ข้าศึกและยังค้นพบโบราณสถานเก่าแก่ที่อยู่ในสมัยอยุธยาอีกหลายอย่าง มีเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์สมัยอยุธยาตั้งอยู่ 2 องค์และมีเก๋งจีน 1 หลัง ผนังเก๋งจีนมีอักขระภาษาจีนและสถูปเจดีย์แบบจีนตั้งอยู่บนยอดเขา มีผู้มาค้นพบราวปลายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชาวจีนหรือชาวญวนมาสร้างไว้ ต่อมาได้มีการสร้างอาคารครอบเก๋งจีนและได้สร้างมณฑปบนยอดเขาเม็ง[1] ภายในมณฑปมีพระพุทธรูปปางเลไลย์องค์ใหญ่ ทางขึ้นเขาเป็นบันไดสายรุ้ง ทั้งสองฝั่งเป็นรูปปั้นพญานาค บันไดสายรุ้งนั้นมีจำนวนขั้นโดยประมาณ 400 ขั้นบันได[2] ทางด้านหน้าของวัดจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2480[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดเขาเม็งอมรเมศร์". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.
  2. "วัดเขาเม็งอมรเมศร์". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  3. "วัดเขาเม็งอมรเมศร์". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.