วัดเกาะผาคำ

วัดในจังหวัดเชียงราย

วัดเกาะผาคำ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงในตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีที่ดินจำนวนทั้งหมด 22 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา เอกสารสิทธิ์ น.ส 4 จ เลขที่ 36684 เล่มที่ 167 หน้า 84 มีศรัทธาอุปถัมภ์ประมาณ 60 หลังคาเรือน วัดตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข1129 หรือถนนเลียบโขงสายเชียงแสน-เชียงของ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 44–45

วัดเกาะผาคำ
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกาะผาคำ แต่เดิมที่ดินวัดเดิมเป็นของนายคุณ จันทรังษี นายเกียรติ จงรักษ์ และนายเอี่ยม จันทบ ยกที่ดินให้สร้างวัดร่วมกับชาวบ้าน ได้สร้างวัดซึ่งตั้งอยู่บนเขาขวามือไปเชียงของ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ 2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546[1]

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระหลวงผาคำ[2] องค์พระเจ้าตนหลวงสิงห์หนึ่งที่สร้างอยู่หน้าวัดเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 สำเร็จและฉลองสมโภชน์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 หน้าตักกว้าง 10.75 ม. สูง 15.21 ม.

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดเกาะผาคำ". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดเกาะผาคำ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.