วัดเกษมประทีป เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน

วัดเกษมประทีป
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเกษมประทีป, วัดเกาะสะท้อน
ที่ตั้งตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกษมประทีป หรือ วัดเกาะสะท้อน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2310[1] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 177 เมตร ยาว 202 เมตร และผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2320[2] กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน มีพื้นที่ โบราณสถาน 1 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564[3]

จากโบราณคดีที่หลงเหลืออยู่ล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 25 อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ กุฏิมีลักษณะสถาปัตยกรรมภาคใต้ เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคามุงกระเบื้องดินเผา มีมุขยื่นออกมาทางด้านหน้า มีบันไดขึ้นลงขนาบทั้ง 2 ข้าง ตัวอาคารทั้งด้านนอกและด้านในประดับตกแต่งด้วยไม้แกะฉลุลงสีเป็นรูปต่าง ๆ เช่น ลายดอกไม้และพรรณพฤกษา มีหน้าต่างและช่องลูกกรงไม้สำหรับระบายอากาศ[4]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดเกษมประทีป". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดเกษมประทีป (วัดเกาะสะท้อน)". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  4. "วัดเกษมประทีป". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.