วัดอรัญญวิเวก (จังหวัดเชียงใหม่)

วัดในจังหวัดเชียงใหม่

วัดอรัญญวิเวก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดอรัญญวิเวก
Map
ที่ตั้งตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดอรัญญวิเวก ในอดีตคงเคยเป็นวัดมาก่อนสมัยพญาสามฝั่งแกน ราชวงศ์มังราย เพราะพบวิหารสร้างครอบซากวิหารเก่าในอดีต ต่อมาเป็นวัดร้าง สมชาย จงวัฒนา สันนิษฐานว่าพญาสามฝั่งแกนประสูติที่วัดร้างแห่งนี้[1]

ต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นอีกครั้ง ชาวบ้านได้มีการนิมนต์ครูบาอาจารย์กัมมัฏฐาน ให้มาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในหมู่บ้านเพื่อฟังธรรม ครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้มาพบที่แห่งนี้ จึงได้ให้คณะศรัทธาบ้านปงที่มาอุปัฏฐากสร้างสถานที่นี้ ได้ตั้งชื่อว่า สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก ได้มีพระอาจารย์กัมมัฏฐานหลายท่านหลายรูปมาจำพรรษา ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2495 หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่สำนักนี้อีก 10 ปี มีหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่สาม อกิญจโน หลวงปู่คำอ้าย ฐิตะธัมโม อยู่จำพรรษาด้วยกันเป็นเวลา 3 ปี แต่เมื่อออกพรรษา ต่างพากันเดินธุดงค์กันหมด ไม่มีพระเณรอยู่ที่สำนักสงฆ์ในหน้าแล้ง จึงทำให้สถานที่นี้ว่างเปล่า มีเพียงวิหารหลังเก่าซึ่งชำรุด ภายหลังพระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป ได้ธุดงค์มาพักอยู่รูปเดียว และจำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้มาเรื่อยมา[2] จนท่านละสังขารเมื่อ พ.ศ. 2561[3]

วัดอรัญญวิเวกได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2527[4] ปัจจุบันมีพระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล) เป็นเจ้าอาวาส

อ้างอิง แก้

  1. "วัดอรัญญวิเวก". เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา.
  2. "วัดอรัญญวิเวก". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่.
  3. ""หลวงปู่เปลี่ยน" แห่งวัดอรัญญวิเวกละสังขารแล้ว". โพสต์ทูเดย์.
  4. "วัดอรัญญวิเวก". พระสังฆาธิการ.