วัดห้วยบง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 60 ตารางวา

วัดห้วยบง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูฐิติสุวรรณวงศ์ (ทองคำ สุวณฺโณ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดห้วยบง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2400 โดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ได้เปิดโรงเรียนผู้ใหญ่แผนกสามัญแก่พระภิกษุสามเณร

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 2.90 เมตร ยาว 22 เมตร สร้าง พ.ศ. 2516 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตและไม้ พ.ศ. 2426 หอสวดมนต์กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างขึ้นเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ พ.ศ. 2594 กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้[1]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดห้วยบง Wat Huai Bong สระบุรี". ทัวร์วัดไทย.