วัดหลวงพรหมาวาส

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของอำเภอพนัสนิคม ในอดีตเคยเป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เมื่อเข้าไปในบริเวณวัด จะสามารถสังเกตตามต้นไม้ จะเป็นที่พักพิงของค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากกว่าพันตัว ซึ่งค้างคาวเหล่านี้อาศัยต้นไม้ภายในวัดมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว ค้างคาวเหล่านี้จะเริ่มออกเวลาประมาณ ห้าโมงเย็นและกลับมาประมาณตีสี่ ครึ่งของทุกวัน บ้างว่าค้างคาวเหล่านี้บินไปหาอาหารไกลถึงจันทบุรี ตราดเลยก็มี