วัดหนองรี (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดหนองรี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 6 ไร่ 20 ตารางวา ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่[1] มีพระครูสังวรธรรมรักษ์ (สำรวย) เป็นเจ้าอาวาส

วัดหนองรี
ที่ตั้งตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสังวรธรรมรักษ์ (สำรวย)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหนองรีตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2350[2] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง ศาลาการเปรียญกว้าง 13 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นอาคารไม้ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นอาคารไม้ทรงไทย และศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "เครือข่ายที่ประสานกิจกรรมและจัดกิจกรรมทีวัด". กศน.ตำบลพนมสารคาม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-18. สืบค้นเมื่อ 2022-10-18.
  2. "วัดหนองรี". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดหนองรี". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.