วัดหนองผักหนอก

วัดในจังหวัดสระบุรี

วัดหนองผักหนอก เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 234 บ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดหนองผักหนอก
แผนที่
ชื่อสามัญวัดหนองผักหนอก
ที่ตั้งเลขที่ 234 บ้านหนองผักหนอก หมู่ 7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระมนูญ ฐิตคุโณ (รักษาการเจ้าอาวาส)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อาณาเขต แก้

  • ทิศเหนือ จรดที่ดินของเอกชน
  • ทิศใต้ จรดถนนหลวง
  • ทิศตะวันออก จรดถนนสาธารณะประจำหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันตก จรดที่ดินของเอกชน

ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 35 ไร่ เป็นที่ ส.ป.ก.[1]

ประวัติ แก้

วัดหนองผักหนอก สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2528 โดยมี นายถนอม โตแป้น ได้บริจาคที่ดินจำนวน 30 ไร่ 85 ตารางวา ให้เป็นที่สร้างวัด และมี นายเล็ก เตียงทอง เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดต่อทางราชการ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศอนุญาตให้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ถูกต้องตามกรมศาสนา เป็นประเภทวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2528 ยังไม่มีอุโบสถ.[1]

ศาสนวัตถุ แก้

  • พระประธานในศาลาการเปรียญ พุทธลักษณะ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 24 นิ้ว สูง 50 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532[1]

เสนาสนะ แก้

  1. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  2. กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง
  3. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ยังมี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง[1]

ระเบียงภาพ แก้

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

ลำดับเจ้าอาวาส
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระอธิการจรูญ จนวณฺโณ เจ้าอาวาส พ.ศ.- พ.ศ.-
2 พระมนูญ ฐิตคุโณ รักษาการเจ้าอาวาส - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ หน้า ๕๖๙ (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. ๒๕๕๒ : กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.