วัดสุวรรณคีรี (กรุงเทพมหานคร)

วัดในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วัดสุวรรณคีรี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วัดสุวรรณคีรี
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสุวรรณคีรี, วัดขี้เหล็ก, วัดดงเหล็ก
ที่ตั้งเลขที่ 796 ถนนรุ่งประชา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

วัดสุวรรณคีรีเดิมมีชื่อว่า วัดขี้เหล็ก หรือ วัดดงเหล็ก สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2228 ในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช[1] วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2228 โดยมีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้มาปักกลดอยู่ในบริเวณดงต้นขี้เหล็กซึ่งมีอยู่มากมาย ชาวบ้านจึงช่วงกันสร้างวัด วัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หมดทั้งวัดในราว พ.ศ. 2338 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท และทรงเปลี่ยนนามวัดเป็น "วัดสุวรรณคีรี" ต่อมาในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายพระราชทานผ้าพระกฐินต้นเป็นการส่วนพระองค์

อาคารเสนาสนะ

แก้

อุโบสถมีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 29 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2464 ลักษณะทรงไทย ก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันไม้สักแกะสลักลวดลาย มีกุฏิสงฆ์ 5 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารครึ่งไม้ ทรงไทยมีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร หอไตรไม้สันนิษฐานว่าสร้างสมัยรัชกาลที่ 3–4[2] วัดมีศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ วิหาร ศาลาท่าน้ำ

อ้างอิง

แก้
  1. "ลึกลับในสนามข่าว". แนวหน้า. 15 เมษายน 2562.
  2. "วัดสุวรรณคีรี" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 200.