วัดสุทธาวาส (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ในตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน 16 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดสุทธาวาส
แผนที่
ที่ตั้งตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสุทธาวาสตั้งวัดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2537[1] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 39 เมตร ผู้ดำเนินการก่อสร้าง คือ ร้อยเอกทวี ทิวแก้ว ผู้ใหญ่จำเนียร เล็กใจซื่อ พร้อมประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา โดยมีพระชื้น ช่อสายหยุด ผู้จัดหาวัสดุ และค่าจ้าง ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ นางเพิ่ม วรอุไร[2] ในช่วงการระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย วัดสุทธาวาสได้ปรับที่พักวิปัสสนาเป็นศูนย์พักคอย[3]

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ และรูปปั้นหลวงปู่ทวด

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดสุทธาวาส". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดสุทธาวาส". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดสุทธาวาสฉะเชิงเทรา ปรับที่พักวิปัสสนา เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด". บ้านเมือง.