วัดสายไหม

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดสายไหม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ส่วนที่ธรณีสงฆ์มีเนื้อที่ 30 ไร่

วัดสายไหม
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูโสภณภัทรเวทย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสายไหมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2441 ผู้ถวายที่ดินสร้างวัดคือหม่อมราชวงศ์หญิงน้อยและหม่อมหลวงนุ่ม มอบที่ดินให้จำนวน 7 ไร่ 35 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ทางวัดได้จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายขอบเขตวัดออกไปอีก 7 ไร่ 12 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที 8 กันยายน พ.ศ. 2498 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 24 เมตร ยาว 36 เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที 7 มีนาคม พ.ศ. 2498 ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2482 แผนกบาลีเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 นอกจากนี้วัดยังเคยให้โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ทำการสอนภายในวัด และยังจัดหาเงินทุนจัดตั้งเป็นทุนมูลนิธิประจำโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือคนยากจน[1]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยที่นาริมถนนคลองหกวาสายล่าง เสนาสนะภายในวัด ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 ภายในประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตักกว้าง 3 ศอก และรูปหล่อพระอธิการญัติ อุตตโม อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก[2] วิหารหลวงปู่ญัติ อุตตโม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 หอสวดมนต์ กว้าง 14 เมตร ยาว 31.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 กุฏิสงฆ์ จำนวน 11 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารไม้ทรงไทยโบราณ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 26 เมตร[3]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
  • พระอธิการญัติ อุตตโม (พ.ศ. 2441–2482)
  • พระสมุห์สว่าง รตนโชโต (พ.ศ. 2482–2510)
  • พระครูโสภณสารวิสุทธิ์ (พ.ศ. 2510–2530)
  • พระสุนทรศีลาจาร (ทองใบ เตชปญฺโญ) (พ.ศ. 2530–2551)
  • พระปลัดแขม วชิโก รก. (พ.ศ. 2551–2552)
  • พระครูโสภณภัทรเวทย์ (อิทธิพล ปธานิโก) (พ.ศ. 2553–ปัจจุบัน)

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดสายไหม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดสายไหม (วัตถุมงคล) ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี". ทัวร์วัดไทย.
  3. "วัดสายไหม". เทศบาลเมืองลำสามแก้ว. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-11. สืบค้นเมื่อ 2021-02-05.