วัดสามร่ม

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดสามร่ม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงในตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดแม่น้ำบางปะกง ทิศตะวันออกจดโรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 26 ไร่ 1 งาน

วัดสามร่ม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสามร่ม (จีโรตมาราม) ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2426[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2504 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร เป็นวัดที่หลวงพ่อเหลือแห่งวัดสาวชะโงกได้เดินทางมาถึง ณ ที่วัดแห่งนี้ และได้ปักร่มกลดธุดงค์จำนวน 3 คัน เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการนั่งสมาธิปฎิบัติธรรมฐาน ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกว่า "วัดสามร่ม"[2]

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ๋ญกุศล ฌาปนสถาน และกุฏิ ภายในวัดสามร่ม มีวิหารหล่วงพ่อพุทธจำลองและพระสิวลี บรรยกาศภายในวัดค่อนข้างที่จะกว้างขวาง

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
  • พระแดง
  • พระครูนิ่ม
  • พระตั๊วะ
  • พระครูหลิน
  • พระครูชวลิต
  • พระครูสุทธิวรากร

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดสามร่ม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดสามร่ม". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.